📢 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน📌 ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2567✅ โดยสามารถดูรายละเอียด และแบบเสนอประวัติฯ ผ่านการสแกน QR Code นี้☎️ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2651 6541 และ 0 2651 6535🗓️ ส่งเอกสารผลงานฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ‼️

https://www.facebook.com/photo?fbid=789133506596382&set=a.695074986002235

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial