“พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย”

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบโล่เกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ในพื้นที่ตำบลบางคนที ตำบลกระดังงา ตำบลบางกุ้ง และตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จำนวน 4 ราย


Share:“พม.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 “

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
พม.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย เป็นพระธานในพิธี ณ บริเวณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามShare:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial