“พม.สมุทรสงคราม จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565”

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
พม.สมุทรสงคราม จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเข้าถึงสิทธิ ขจัดอุปสรรค ที่จำกัดความสามารถในการเข้าถึงของคนพิการ การแสดงความรู้และความสามารถของคนพิการให้สังคมได้รับรู้ ให้เกิดการยอมรับอันส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน สู่การสร้างสังคมบูรณาการ ซึ่งกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การรับชมการแสดงดนตรีของคนพิการ การรับมอบข้าวสารจากพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานฯ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการดีเด่น ภายใต้โครงการ We Can Do การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ การมอบรถเข็นวีลแชร์สำหรับคนพิการ มอบเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และมอบมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ และการจับฉลากของขวัญให้แก่คนพิการ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม


Share:“พม.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 “

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
พม.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย เป็นพระธานในพิธี ณ บริเวณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามShare:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial